hektor.umcs.lublin.pl
 
   
 
Witamy
 
Konta
 
Hasła
 
 
 
 
 
Informacje
 
Konfiguracja
 
Antyspam
 

Zasady zakładania i użytkowania kont


   Prawo do uzyskania konta na serwerze hektor przysługuje każdemu pracownikowi UMCS. W uzasadnionych przypadkach (potwierdzonych podpisem pracownika) konta zakładane są również studentom UMCS. Jedynie studenci kierunków: fizyka i informatyka, proszeni są o zakładanie kont unixowych na serwerze Liza. W celu założenia konta należy wypełnić formularz dostępny w pok. 127A (w Budynku "Starej Fizyki" - Pl. Skłodowskiej 1). Raz do roku (na początku roku akademickiego) dokonywana jest weryfikacja uprawnień do posiadania konta. Studenci zainteresowani przedłużeniem ważności konta proszeni są o zgłoszenie się do pok. 127A z ważną legitymacją studencką UMCS. Lista pracowników uczelni weryfikowana jest na podstawie wykazu pracowników dostępnego na stronie WWW UMCS.

   Prawo do wirtualnego serwera WWW posiadają jednostki organizacyjne UMCS oraz organizacje studenckie związane z tą uczelnią. Serwer wirtualny oznacza serwis WWW posiadający w sieci adres związany z własną domeną będącą poddomeną umcs.lublin.pl (np. www.administracja.umcs.lublin.pl). Nazwa domeny powinna być związana z nazwą reprezentującej ją jednostki organizacyjnej lub organizacji. Prawo do konfiguracji danej domeny musi być potwierdzone odpowiednim pismem podpisanym przez osobę kierującą daną jednostką lub organizacją, skierowanym do Dyrektora Centrum Obsługi Informatycznej Uniwersytetu.

   Zasady użytkowania kont na serwerze hektor reguluje następujący regulamin:

  1. O przyznaniu i odbieraniu prywatnych kont oraz o prawach użytkowników w zakresie wykorzystania zasobów decyduje osoba lub instytucja będąca właścicielem serwera, reprezentowana przez jego administratora. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń administratora podczas pracy w systemie.
  2. Każde konto musi być zabezpieczone tajnym hasłem, gwarantującym poufność danych właściciela oraz uniemożliwiającym korzystanie z niego osobom nieuprawnionym. Hasło może być znane jedynie właścicielowi (opiekunowi) konta. Przekazywanie hasła innym osobom jest zabronione.
  3. Prawo do wykorzystania prywatnego konta należy wyłącznie do jego właściciela. Udostępnianie konta innym osobom, traktowane jest jako poważne naruszenie zasad pracy w sieci.
  4. Za wszelkie szkody z tytułu wykorzystania prywatnego konta niezgodnie z przeznaczeniem odpowiada jego właściciel. Zabronione jest dezorganizowanie pracy innych użytkowników oraz wykorzystywanie bezpłatnych kont do celów zarobkowych.
  5. Wszelkie nieprawidłowości i sugestie należy zgłaszać administratorowi serwera (email: root@hektor.umcs.lublin.pl).