Dr hab. Artur Koterski, prof. nadzw.
Dr hab. Artur Koterski
 CV
 Kontakt
 Publikacje
   Książki
   Artykuły
   Przekłady
   Hasła

Otto Neurath Conference
Spór o zdania protokolarne
Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Wprowadzenie do filozofii nauki
Empiryzm. Semantyka. Ontologia


Książki

Koło Wiedeńskie o przyczynowości, indukcji, prawdopodobieństwie i prawdzie

W przygotowaniu.
Opracowanie: Artur Koterski; przekład: Artur Koterski i Leszek KopciuchSpis treści

Od redakcji
Informacje o źródłach i opracowaniach
 • Artur Koterski, Historyczny kontekst debat o przyczynowoœci, indukcji, prawdopodobieństwie i prawdzie w Kole Wiedeńskim
 • Philipp Frank, Prawo przyczynowości a doświadczenie (tłum. z jęz. niem. AK)
 • Dodatek: 'Fragment wywiadu Thomasa S. Kuhna z dr. Philippem Frankiem, 16.07.1962' (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Friedrich Waismann, Logiczna analiza pojęcia prawdopodobieństwa (tłum. z jęz. niem. LK)
 • Herbert Feigl, Prawdopodobieństwo a doświadczenie (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Edgar Zilsel, Rudolf Carnap, Otto Neurath et al., Dyskusja o prawdopodobieństwie (tłum. z jęz. niem. LK)
 • Herbert Feigl, Logiczny charakter zasady indukcji (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Moritz Schlick, Przyczynowość we współczesnej fizyce (tłum. z jęz. niem. LK)
 • Otto Neurath, W kwestii indukcji (tłum. z jęz. niem. AK)
 • Moritz Schlick, Prawo i prawdopodobieństwo (tłum. z jęz. niem. LK)
 • Otto Neurath, Przewidywanie a indukcja (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Moritz Schlick, Znaczenie a weryfikacja (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Rudolf Carnap, Prawda a potwierdzenie (tłum. z jęz. niem. LK)
 • Carl G. Hempel, Problem prawdy (tłum. z jęz. franc. AK)
 • Alfred J. Ayer, Kryterium prawdy (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Rudolf Carnap, Dwa pojęcia prawdopodobieństwa (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Rudolf Carnap, Uwagi o indukcji i prawdzie (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Felix Kaufmann, Rudolfa Carnapa analiza 'prawdy' (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Rudolf Carnap, Odpowiedź Felixowi Kaufmannowi (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Rudolf Carnap, Prawdopodobieństwo jako wskazówka w życiu (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Rudolf Carnap, Prawdopodobieństwo statystyczne i indukcyjne (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Rudolf Carnap, Logika indukcyjna a nauka (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Herbert Feigl, O usprawiedliwieniu indukcji (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Victor Kraft, Problem indukcji (tłum. z jęz. ang. AK)
 • Artur Koterski, Karl Popper i dziedziczność indukcjonizmu

Bibliografia
Indeks osób i rzeczy