Prof. nadzw. dr hab. Artur Koterski
Dr hab. Artur Koterski
 CV
 Kontakt
 Publikacje
   Książki
   Artykuły
   Przekłady
   Hasła

Otto Neurath Conference
Spór o zdania protokolarne
Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Wprowadzenie do filozofii nauki
Naukowa koncepcja świata
Książki

Empiryzm. Semantyka. Ontologia

Wykłady Filozoficzne, t. 7, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005.
Opracowanie i przekład: Artur Koterski; posłowie: Richard Creath

Artykuł "Empiryzm, semantyka i ontologia" (1950) to jedna z najistotniejszych prac filozoficznych. Na polski przekład trzeba było czekać ponad pół wieku; ciekawostką jest, że obecnie istnieją dwa przekłady (drugi ukazał się w tłumaczeniu Meaning and Necessity).
   Artykuł "Język obserwacyjny i język teoretyczny" ukazał się na samym początku 1959 roku i stanowił jedną z czterech publikacji, w których Carnap wyjaśniał relacje zachodzące pomiędzy językiem teoretycznym a obserwacyjnym oraz swą nową koncepcję analityczności, opartą na zdaniu Ramseya.
   
Empiryzm. Semantyka. Ontologia


Spis treści

Od tłumacza

R. Carnap, Empiryzm, semantyka i ontologia

1. Problem bytów abstrakcyjnych
2. Językowy schemat pojęciowy bytów
3. Co oznacza akceptacja pewnego rodzaju bytów?
4. Byty abstrakcyjne w semantyce
5. Konkluzja

R. Carnap, Język obserwacyjny i język teoretyczny

1. Wprowadzenie
2. Język matematyki
3. Język nauki teoretycznej
4. Odróżnienie zdań analitycznych i syntetycznych w językach teoretycznych

R. Carnap, Postulaty znaczeniowe

1. Zagadnienie prawdziwości opartej na znaczeniu
2. Postulaty znaczeniowe
3. Postulaty znaczeniowe dla relacji
4. Postulaty znaczeniowe w logice indukcyjnej

R. Creath, Posłowie

Bibliografia
Indeks osób i rzeczy