Prof. nadzw. dr hab. Artur Koterski
Dr hab. Artur Koterski
 CV
 Kontakt
 Publikacje
   Książki
   Artykuły
   Przekłady
   Hasła

Otto Neurath Conference
Empiryzm. Semantyka. Ontologia
Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Wprowadzenie do filozofii nauki
Naukowa koncepcja świata
Książki

Spór o zdania protokolarne. Erkenntnis i Analysis 1932-1940

Dzieje Logicznego Pozytywizmu, t. II, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
Opracowanie: Artur Koterski; przekłady: Artur Koterski i Leszek Kopciuch

Spór o zdania protokolarne toczył się — przede wszystkim na łamach dwóch czasopism: Erkenntnis i brytyjskiego Analysis — w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Dwa główne pytania, na które próbowano odpowiedzieć, dotyczyły natury związku teorii naukowych z empirią, czyli tzw. problemu bazy empirycznej: jakiego typu zdania łączą modele naukowe z doświadczeniem? W jaki sposób można uzasadnić przyjęcie bądź odrzucenie takich zdań?
   Pytania te, w takiej bądź innej formie, są zadawane do dziś i bardzo często autorzy
Spór o zdania protokolarne
współczesnych koncepcji próbują wykorzeniać błędy logicznego empiryzmu. Niestety większość tego typu krytyk dotyczy raczej karykatury neoempirystycznych poglądów, niż tez, jakie faktycznie głoszono w Berlinie i Wiedniu. Ta antologia, w której znajduje się 21 głównych artykułów (w tym pierwsze przekłady tekstów Otto Neuratha) pokazuje, że prowadzona wówczas dyskusja była bardzo zróżnicowana oraz że w jej trakcie przedstawiono wiele interesujących pomysłów.


Spis treści

1. R. Carnap, Język fizykalny jako uniwersalny języki nauki 9
    (tłum. L. Kopciuch)
2. E. Zilsel, Uwagi w sprawie logiki nauki 37
    (tłum. L. Kopciuch)
3. R. Carnap, Odpowiedzi na artykuły E. Zilsela i K. Dunckera 53
    (tłum. L. Kopciuch)
4. O. Neurath, Zdania protokolarne 63
    (tłum. A. Koterski)
5. R. Carnap, O zdaniach protokolarnych 73
    (tłum. L. Kopciuch)
6. Th. Vogel, Uwagi w sprawie teorii wypowiedzi radykalnego fizykalizmu 85
    (tłum. L. Kopciuch)
7. M. Schlick, O fundamencie poznania 91
    (tłum. L. Kopciuch)
8. O. Neurath, Fizykalizm radykalny a "świat rzeczywisty" 109
    (tłum. A. Koterski)
9. B. v. Juhos, Krytyczne uwagi o fizykalistycznej teorii nauki 127
    (tłum. A. Koterski)
10. O. Neurath, Pseudoracjonalizm falsyfikacji 147
    (tłum. A. Koterski)
11. C. G. Hempel, O teorii prawdy logicznych pozytywistów 159
    (tłum. A. Koterski)
12. M. Schlick, Fakty i sądy 169
    (tłum. A. Koterski)
13. C. G. Hempel, Kilka uwag o "faktach" i sądach 175
    (tłum. A. Koterski)
14. M. Schlick, Wprowadzenie oraz o "konstatacjach" 179
    (tłum. A. Koterski)
15. C. G. Hempel, Kilka uwag o empiryzmie 189
    (tłum. A. Koterski)
16. B. v. Juhos, Pewne tryby mówienia w naukach empirycznych 197
    (tłum. A. Koterski)
17. B. v. Juhos, Formy negacji zdań empirycznych 207
    (tłum. A. Koterski)
18. A. J. Ayer, Na temat negacji sądów empirycznych 219
    (tłum. A. Koterski)
19. B. v. Juhos, Principia logicznego empiryzmu 223
    (tłum. A. Koterski)
20. A. J. Ayer, Weryfikacja i doświadczenie 245
    (tłum. A. Koterski)
21. B. v. Juhos, Zdania empiryczne a stałe logiczne 262
    (tłum. L. Kopciuch)
22. A. Koterski, Spór o zdania protokolarne 268

23. Bibliografia 282
a) Informacje o źródłach i przedrukach 282
b) Literatura cytowana w źródłach 285
c) Literatura cytowana przez redakcję 290
d) Literatura związana z problemem "bazy empirycznej" 294

24. Indeks osób i rzeczy 299