Prof. nadzw. dr hab. Artur Koterski
Dr hab. Artur Koterski
 CV
 Kontakt
 Publikacje
   Książki
   Artykuły
   Przekłady
   Hasła

Otto Neurath Conference
Empiryzm. Semantyka. Ontologia
Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Spór o zdania protokolarne
Naukowa koncepcja świata
Książki

Rudolf Carnap, Wprowadzenie do filozofii nauki

Dzieje Logicznego Pozytywizmu, t. I, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
Przekład i opracowanie: Artur Koterski

Niniejsze wprowadzenie jest bodajże najlepiej napisaną książką Rudolfa Carnapa. Doskonale spełnia swoje zadania: skomplikowaną problematykę metodologiczną, przedstawia w sposób przystępny i zarazem dogłębny. Zachęca z jednej strony studenta filozofii, by zapoznał się z tematyką filozofii nauki, z drugiej zaś, adeptowi nauk ścisłych obiecuje rzetelne filozoficzne omówienie zagadnień znanych mu z codziennych wykładów.
   W oryginalnej wersji językowej wykłady Carnapa wydane zostały dwukrotnie. Po raz pierwszy w roku 1966; nosiły wówczas tytuł
Wprowadzenie do filozofii nauk
Filozoficzne podstawy fizyki (Philosophical Foundations of Physics). W roku 1974 ukazało się drugie wydanie. Było planowane jeszcze przed śmiercią Carnapa (1970), stąd też autor zamierzał dokonać pewnych zmian w tekście. Najbardziej widoczna jest zmiana tytułu książki, który w pierwotnej wersji odstraszał potencjalnych czytelników; polski wydawca był tego samego zdania, dlatego tłumacz przyjął intytulację drugiego wydania (oryg. An Introduction to Philosophy of Science). Z nieznanych powodów niektórych korekt wydawca amerykański nie uwzględnił. Przy pomocy autorskiego egzemplarza pierwszego wydania udało się wprowadzić te poprawki do tłumaczonego tekstu (w stopniu, w jakim możliwe było odszyfrowanie Carnapowskich marginaliów). W zasadzie można więc uznać ten przekład za wydanie trzecie.