Dr hab. Artur Koterski
Dr hab. Artur Koterski
 CV
 Kontakt
 Publikacje
   Książki
   Artykuły
   Przekłady
   Hasła
 Zajęcia
 Konsultacje

Otto Neurath Conference
Empiryzm. Semantyka. Ontologia
Wprowadzenie do filozofii nauki
Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Spór o zdania protokolarne
Weryfikacjonistycne kryteria demarkacji
Naukowa koncepcja świataCurriculum vitae

Studia filozoficzne na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS ukończył w roku 1996. W marcu 1996 rozpoczął pracę w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk (obecnie Zakład Logiki i Kognitywistyki), WFiS, UMCS. Doktorat — "Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji w filozofii nauki Koła Wiedeńskiego", obronił w roku 1997. Stanowisko adiunkta otrzymał w 1998 r. W latach 2009-2014 profesor nadzwyczajny.

W roku 2000 uzyskał stypendium FNP oraz Grant Rektorski (kwerenda archiwalna w Archives of Scientific Philosophy). W sem. zimowym 2000/2001 — staż w Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh. 02.2003; staż w London School of Economics. W r. 2004 przystąpił do kolokwium habilitacyjnego na podstawie pracy: Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji w XX-wiecznej filozofii nauki. W r. 2006 za tę książkę otrzymał "Nagrodę Prezesa Rady Ministrów" 2006. 10.2006 — staż w Rijksarchief, Haarlem. W r. 2007 za przekład i opracowanie serii artykułów Rudolfa Carnapa, Empiryzm. Semantyka. Ontologia, otrzymał Nagrodę Rektorską.
W r. 2008 uzyskał dwuletni grant KBN (realizowany projekt: "Otto Neurath: racjonalizm i humanizm naukowej koncepcji świata"). 11-12.2008: Staż w Philosphisches Archiv der Universität Konstanz. 10.2009: staż w Rijksarchief, Haarlem. 2009-2013 udział w projekcie The Philosophy of Science in a European Perspective (Team E: History of the Philosophy of Science).


Kontakt

Adres/telefon

Pl. MCS 4, p. 207
Tel.: 81-537-52-95

E-mail

zlimn [AT] hektor.umcs.lublin.pl


Wykaz publikacji

Książki Prace redagowane Wybrane artykuły
 • "Henryka Mehlberga kryterium demarkacji", Zagadnienia Naukoznawstwa, IV (1996), s. 525-542.
 • "Falsyfikacjonistyczne kryterium demarkacji", [w:] Zbysław Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, RRR, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 81-126.
 • "Popper i Koło Wiedeńskie — historyczna analiza sporu", Przegląd Filozoficzny, NS, VII, nr 1 (1998), s. 47-72.
 • "Spór o zdania protokolarne", [w:] Artur Koterski (red.), Spór o zdania protokolarne, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 • "Mehlberg on the Reach of Science", [w:] Władysław Krajewski (ed.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century, Rodopi, Amsterdam 2001.
 • "Affinities between Fleck and Neurath", [w:] Friedrich Stadler, Michael Heidelberger (eds.), History of Philosophy of Science. New Trends and Perspectives, Kluwer Akademic Publishers, Drodrecht 2002, s. 299-306.
 • "Juhos and Konstatierungen", [w:] Friedrich Stadler (ed.), Logical Empiricism and the Vienna Circle, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston 2003, s. 163-170.
 • "Popper i Koło Wiedeńskie: za kulisami", Filozofia Nauki, t. 11, nr 2 (2003), s. 65-78.
 • "Jak być krytycznym racjonalistą", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 4 (2003), s. 37-46.
 • "Demarkacja domowym sposobem", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 4 (2004).
 • "Neurath and Dogmas of Logical Empiricism", [w:] Urlich Wollner (ed.), Clovek vo svete kultury, vedy a nabozenstva, Univerzita Mateja Bela, Banska Bistrica 2005.
 • "Basic Statements Vs Protocols", [w:] Ian C. Jarvie, Karl Milford, David Miller (eds.), Karl Popper: A Centenary Assessment, Ashgate 2006, s. 186-196.
 • "Cel i geneza naukowej koncepcji świata", [w:] Artur Koterski (red.), Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
 • "Neurath i semantyka", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 2 (2010), s. 211-234.
 • "The Rise and Fall of Falsificationism in the Light of Neurath's Criticism", [w:] Thomas Uebel et al. (eds.), Explanation, Prediction, and Confirmation. New Trends and Old Ones Reconsidered, Springer, Dordrecht 2011, s. 487-498.
 • "The Backbone of the Straw Man: Popper's Critique of the Vienna Circle's Inductivism", [w:] Michael Stölzner et al. (eds.), Probabilities, Laws, and Structures, Springer, Dordrecht 2012, s. 457-468.
 • "<Dwa Dogmaty> Quine'a jako krytyka logicznego empiryzmu", Filozofia Nauki, t. 20, nr 1 (2012).
 • "Neurath's Decisionism and the Earliest Reviews of Logical Empiricism", [w:] Marek Hetmański (ed.), Rationality and Decision Making. From Normative Rules to Heuristics, Brill, Leiden 2018, s. 314-336.
 • "Zarys ISOTYPE'u. Idea statystyki obrazkowej Metodą Wiedeńską", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 1 (2015), s. 227-250.
 • "<Ostateczna> ocena demarkacjonizmu", [w:] Piotr Bylica, Krzysztof Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.
 • "Quine's Two Dogmas as a Criticism of Logical Positivism", Philosophia Scientiae, Vol. 19, Cahier 1 (2015), s. 127-142.
 • "Nauka, rasizm i postrasizm", Filozofia Nauki, Nr 2 (2015).
 • "The Lvov-Warsaw School Contribution to Encyclopaedism" (razem z Thomasem Ueblem), [w:] Anna Brożek, Friedrich Stadler, Jan Woleński (eds.), The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture, Springer, Dordrecht 2017, s. 291-308.
 • "Neurath, decyzjonizm i pierwsze recenzje logicznego empiryzmu", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 3 (2016), s. 119-142.
 • "The Background of Tadeusz Bilikiewicz's Position in his Debate with Ludwik Fleck", Transversal, No. 1 (2016), s. 31-45.
 • "Laudan vs. Lakatos. Algunos comentarios sobre la valoración final del demarcacionismo", Annales, Sectio I, XLII, 2 (2017), s. 147-159.
 • "Karl Popper i dziedziczność indukcjonizmu", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...". Do góry
Hasła encyklopedyczne

Hasła zamieszczone są w tomach Powszechnej Encyklopedii Filozofii (Polskie Tow. św. Tomasza z Akwinu, Lublin)

 • Hasło "Koło Wiedeńskie", t. 4 (2004)
 • Hasło "Otto Neurath", t. 7 (2006)
 • Hasło "Pozytywizm logiczny", t. 8 (2007)
 • Hasło "Moritz Schlick", t. 8 Do góry
Przekłady
 • A. J. Ayer, "Na temat negacji sądów empirycznych", [w:] Koterski (red.), Spór o zdania protokolarne.
 • A. J. Ayer, "Weryfikacja i doświadczenie", [w:] j.w.
 • A. J. Ayer, "Kryterium prawdy", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości..."
 • A. E. Blumberg, H. Feigl, "Pozytywizm logiczny — nowy ruch w europejskiej filozofii", [w:] Koterski (red.), Naukowa koncepcja świata.
 • R. Carnap, "Metodologiczny charakter pojęć teoretycznych", Zagadnienia Naukoznawstwa, 1999.
 • R. Carnap, Wprowadzenie do filozofii nauki, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 • R. Carnap, "Empiryzm, semantyka i ontologia", [w:] R. Carnap, Empiryzm. Semantyka. Ontologia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.
 • R. Carnap, "Postulaty znaczniowe", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Język obserwacyjny i język teoretyczny", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Uwagi o indukcji i prawdzie", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • R. Carnap, "Dwa pojęcia prawdopodobieństwa", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Prawdopodobieństwo statystyczne i indukcyjne", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Logika indukcyjna a nauka", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Prawdopodobieństwo jako wskazówka w życiu", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Odpowiedź Felixowi Kaufmannowi", [w:] j.w.
 • R. Creath, "Posłowie", [w:] Carnap (red.), Empiryzm. Semantyka. Ontologia.
 • H. Feigl, "Logiczny charakter zasady indukcji", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • H. Feigl, "O usprawiedliwieniu indukcji", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • P. Frank, "Prawo przyczynowości a doświadczenie", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • H. Hahn, "Znaczenie naukowej koncepcji świata, w szczególności dla matematyki i fizyki", [w:] Koterski (red.), Naukowa.....
 • C. G. Hempel, "Problem prawdy", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • C. G. Hempel, "Teoria prawdy logicznych pozytywistów", [w:] Koterski (red.), Spór....
 • C. G. Hempel, "Uwagi o <faktach> i sądach", [w:] j.w.
 • C. G. Hempel, "Kilka uwag o empiryzmie", [w:] Koterski (red.), Spór....
 • B. Juhos, "Formy nagacji zdań empirycznych", [w:] j.w.
 • B. Juhos, "Krytyczne uwagi o fizykalistycznej teorii nauki", [w:] j.w.
 • B. Juhos, "Principia logicznego empiryzmu", [w:] Koterski (red.), j.w.
 • B. Juhos, "Pewne tryby mówienia w naukach empirycznych", [w:] j.w.
 • F. Kaufmann, "Rudolfa Carnapa analiza <prawdy>", [w:] Koło Wiedeńskie o przyczynowości....
 • V. Kraft, "Problem indukcji", [w:] j.w.
 • L. Laudan, "Zgon problemu demarkacji", [w:] Z. Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, RRR, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 • O. Neurath, "Radykalny fizykalizm a <świat rzeczywisty>", [w:] Koterski (red.), Spór....
 • O. Neurath, "Zdania protokolarne", [w:] j.w.
 • O. Neurath, "Pseudoracjonalizm falsyfikacji", [w:] j.w.
 • O. Neurath, "Drogi naukowej koncepcji świata", [w:] Koterski (red.), Naukowa....
 • O. Neurath, "Jedność nauki jako zadanie", [w:] j.w.
 • O. Neurath, R. Carnap, H. Hahn, Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie [w:] j.w.
 • O. Neurath, "Przewidywanie a indukcja", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • E. Poznański, A. Wundheiler, The Concept of Truth in Physics, [w:] Anna Brożek, Friedrich Stadler, Jan Woleński (eds.), The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture, Springer, Dordrecht 2017.
 • M. Schlick, "Fakty i sądy", [w:] Koterski (red.), Spór....
 • M. Schlick, "Wprowadzenie oraz o "konstatacjach"", [w:] j.w.
 • M. Schlick, "Znaczenie a weryfikacja", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości....
 • F. Waismann, "Charakter aksjomatu redukowalności", Principa, t. XVIII-XIX (1997). Do góry
Konferencje
 • The First Summer School for Theory of Knowledge, 08.1997, Warszawa/Mądralin (referat: Two Problems of Popper's Methodology);
 • The Second Summer School for Theory of Knowledge, 08.1999, Warszawa/Mądralin (referat: Mehlberg on the Reach of Science);
 • 11thInternational Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Kraków 1999 (referat: Otto Neurath's Encyclopedism);
 • 3rd Conference of History of Philosophy of Science, 06.2000, Wiedeń (referat: Affinities Between Fleck and Neurath);
 • The Third Summer School for Theory of Knowledge, 08.2000, Warszawa/Mądralin (referat: Popper's Basic Statement and Neurath's Protocols);
 • The Vienna Circle and Logical Empiricism, 07.2001, Wiedeń (referat: Bela Juhos and Konstatierungen);
 • Karl Popper 2002, 07.2002, Wiedeń (referat: Basic Statements Vs Protocols (Revisited));
 • Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, 09.2002, Zielona Góra (referat: Popper i Koło Wiedeńskie: za kulisami);
 • Axiomatization of Otto Neurath Encyclopedism, 10.2002, Kraków (Introduction);
 • 12th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 08.2003, Oviedo (referat: How to be a Critical Rationalist);
 • Analytical Philosophy Conference, Banska Bistrica 09.2004 (referat: Neurath and Dogmas of Logical Empiricism);
 • 31st Dubrovnik Conference for Philosophy of Science, 04.2005 (referat: Popper and the Vienna Circle on Justification);
 • 5th European Congress for Analytic Philosophy, 08.2005, Lizbona (referat: Earliest Polemics with Ludwik Fleck);
 • Science and Rationality, 05.2007, Granada (referat: Science and Metaphysics: Is There A Way To Tell the Difference?);
 • 13th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 08.2007, Pekin (referat: Neurath Vs Semantics);
 • 22nd World Congress of Philosophy, 08.2008, Seul (Round Table: Alfred Tarski's Philosophy of Science);
 • 6th European Congress for Analytic Philosophy, 08.2008, Kraków (referat: Neurath and Tarski on Nature of Science);
 • 2nd Workshop of The Philosophy of Science in a European Perspective: "Physical and Philosophical Perspectives on Probability, Explanation and Time", 10.2009, Utrecht/Zeist (referat: The Rise and Fall of Falsificationism);
 • 8th Conference of History of Philosophy of Science, 06.2010, Budapeszt (referat: The Lviv-Warsaw School Contribution to Encyclopedism);
 • 3nd Workshop of The Philosophy of Science in a Eropean Perspective: "Historical Debates about Logic, Probability and Statistics", 07.2010, Paderborn (referat: The Vienna Circle and the Puzzle of Induction);
 • The Authority of Science, 04.2011, Sydney (referat: The Problem of Meta-Criterion of Demarcation Between Science and Pseudo-Science);
 • 14th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 07.2011, Nancy (referat: The Unimportance of Quine's "Two Dogmas");
 • 4th Workshop of The Philosophy of Science in a European Perspective, 11.2011, Montpellier (referat: Tadeusz Bilikiewicz: Another Forgotten Polish Contribution to the Sociology of Scientific Knowledge);
 • Culture, Communication, and Cognition, 05.2012, Lublin (referat: The Silhouette of Isotype);
 • Incommensurability 50, 06.2012, Taipei (referat: Fleck and Bilikiewicz on Styles, Incommensurability, and Relativism);
 • 9th Conference of History of Philosophy of Science, 06.2012, Halifax (referat: Fleck's Anti-Relativism in his Polemics with Bilikiewicz);
 • 2a Conferencia Latinoamericana del International History, Philosophy, and Science Teaching Group IHPST-LA, 10.2012, Mendoza (referat: Laudan vs. Lakatos: Historical and Pedagogical Morals from the Final Assessment of Demarcationism);
 • 23rd World Congress of Philosophy, 08.2013, Ateny (referat: The Backbone of the Straw Man: Popper's Critique of the Vienna Circle's Inductivism);
 • IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, 11.2013, Lublin (referat: Statystyka wizualna według Metody Wiedeńskiej);
 • 3o Congreso Colombiano de Lógica, Epistemología y Filosofía de la Ciencia, 02.2014, Bogota (referat: Science, Racism, and Post-Racism);
 • Experience and Reality, 06.2014, Ruzomberok (referat: Realism of Races and Realism of Racism);
 • 10th Conference of History of Philosophy of Science, 07.2014, Gandawa (referat: The Response to the Vienna Circle’s Critique of Metaphysics in the Inter-war Poland);
 • Rationality and Decision Making, 06.2015, Lublin (referat: Decisionism and Voluntarism in the Vienna Circle);
 • 15th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 08.2015, Helsinki (referat: Logical Empiricism and Tacit Knowledge);
 • Ludwik Fleck's Theory of Thought Styles and Thought Collectives — Translations and Receptions, 03.2016, Wrocław (referat: The Background of Tadeusz Bilikiewicz’s Position in his Debate with Ludwik Fleck);
 • Granice nauki 2016, 04.2016, Wrocław (referat: Konwencjonalizm jako fundament logicznego empiryzmu). Do góry
Inne
stat4u