REKOMENDOWANE "www..."wydziały / bazy danych / polimery / chemia org. / chromatografia / spektroskopia / katalogi / encyklopedie / darmowe oprogramowanie


Podstawowe:


Wydział Chemii UMCS (stara wersja) (English version)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Biblioteka Główna UMCS

Zakład Chemii Nieorganicznej
Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej
Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego
Zakład Metod Chromatograficznych
Zakład Chemii Teoretycznej
Zakład Technologii Chemicznej
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
Zakład Chemii Organicznej
Zakład Dydaktyki Chemii
Zakład Technologii Światłowodów
Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych

Wydziałowe Laboratorium Analityczne


Wydziały chemiczne innych uczelni:

 WCh UW - Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 WCh UJ - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 WCh UG - Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 WCh UWr - Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 WCh PŁ - Wydział Chemiiczny Politechniki ŁódzkiejChemiczne bazy danych:

Chemfinder - struktura cząsteczek i właściwości zw. chemicznych 
Chemindustry - struktura cząsteczek i właściwości zw. chemicznych
Enhanced NCI Database - struktura cząsteczek i właściwości zw. chemicznych
PubChem - struktura cząsteczek i właściwości zw. chemicznych
ChemIDplus - struktura, właściwości i  identyfikacja związków chemicznych
Chemical Structure Lookup Service - struktura cząsteczek zw. chemicznych
Organic Compounds Database - identyfikacja substancji chemicznych
3Dchem - modele 3D cząsteczek
wybranych związków chemicznych
ComSpec3D - zbiór narzędzi do wizualizacji  struktury związków chemicznych

Allanwood - encyklopedia pestycydów
Inchem - katalog substancji szkodliwych

Pesticideinfo -  encyklopedia pestycydów

Advanced Industrial Science and Technology (AIST) - widma zw. chemicznych
National Institute of Standards and Technology (NIST) - właściwości związków chemicznych, widma

Institute for Scientific Information - abstrakty prac, liczba cytowań
ScienceDirect - dostęp do publikacji naukowych wydawnictw Elsevier i Springer

Abbreviations of the Journal Names - skróty nazw czasopismPolimery:

The University of Southern Mississippi - zbiór informacji na temat polimerów
Polymers and Liquid Crystals - podstawowe informacje o polimerach, animacje
Polymer Abbreviations - skróty nazw polimerówPrezentacje, książki, opracowania:

Virtual Textbook - kompleksowe opracowanie zagadnień z chemii organicznej
Techniques in Organic Chemistry - identyfikacja jakościowa zw.organicznych - metody klasyczne, przykłady widm, filmy ilustrujące podstawowe techniki laboratoryjne (niezbędny QuicktTime)
JCE - filmy i pomoce dydaktyczne Journal of Chemical Education
Organic Reaction Mechanisms - animacje  mechanizmów  reakcji organicznych
3D Organic Chemistry Animations - animacje mechanizmów wybranych reakcji organicznych, wizualizacje struktur i stanów  cząsteczek chemicznych
Organic Chemistry Portal - nazwy i mechanizmy wybranych reakcji organicznych, synteza związków organicznych
Chemguide - przewodnik po chemii organicznej (właściwości związków organicznych, mechanizmy reakcji, metody spektrokopowe)
ChemPen - nazwy wybranych reakcji organicznych
Links for Chemists - usystematyzowany zbiór odnośników internetowych do zagadnień związanych z chemią organiczną
Organic Chemistry Info - wybrane informacje na temat reakcji organicznych, stałych fizycznych, spektroskopii NMR, właściwości i nomenklatury związków organicznych oraz wykaz odnośników internetowych
Nomenklatura Organiczna - zalecenia IUPACChromatografia:

Chromatography-online - podstawowe informacje na temat chromatografii
LC-GC - zastosowania, eksploatacja, diagnozowanie usterek
Restek - katalog produktów, eksploatacja, kalkulatory
SGE - katalog produktów, zastosowania, eksploatacjaSpektroskopia:

Online spectroscopic tools - interpretacja widm IR, NMR i MS
Advanced Industrial Science and Technology (AIST) - widma zw. chemicznych

FTIR Raman search - baza widm IR i Ramana
MS Tools - narzędzia symulacji przydatne w technice spektrometrii mas
Isotope Cluster - kalkulator intensywności pików izotopowych

RSC - IR - podstawy spektroskopii w podczerwieni
RSC - MS - podstawy spektrometrii mas
RSC - NMR - podstawy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego

Spekwin32 - program do obróbki widm IROdczynniki, szkło, sprzęt:

POCH - katalog odczynników i sprzętu laboratoryjnego
Sigma-Aldrich - katalog odczynników chemicznych
Merck - katalog odczynników chemicznych
Linegal - katalog sprzętu i odczynników
Hornik - katalog sprzętu laboratoryjnego
Pol-Eko - katalog sprzętu laboratoryjnego
Acros organics - katalog odczynników chemicznych
Donserv - katalog sprzętu laboratoryjnegoEncyklopedie:

Wikipedia (wersja angielska)
Encyklopedia PWN
BritannicaRóżne:

Nauka Polska - baza danych  instytucji, ludzi nauki, prac naukowych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - wspieranie rozwoju nauki w Polsce

Laboratoria.net - laboratoryjny serwis informacyjny

Meteo.pl - prognoza pogody
Wiedza i życie - strona internetowa miesięcznika
Świat nauki - strona internetowa miesięcznika
Royal Society of Chemistry - serwis Królewskiego Towarzystwa Chemicznego

Molecule of the month - ciekawe informacje o wybranych związkach chemicznychProgramy chemiczne:

Acdlabs - edytor wzorów chemicznych
HyperChem - program do modelowania molekularnego
Chemistry Assistant - kalkulator obliczający masy molowe
Molecular Weight Calculator - zaawansowany kalkulator chemiczny
- konwerter formatów plików chemicznych
RasTop - przeglądarka modeli cząsteczek chemicznych
Units Converter - przeliczanie jednostek wybranych wielkości fizycznych (online

Watomic - chemiczna gra logicznaInne programy:

Opera - przeglądarka internetowa
OpenOffice - darmowa alternatywa MsOffice
Gimp - zaawansowany, darmowy program graficzny
PhotoFiltre - darmowy program do obróbki zdjęć i grafiki
Inkscape - darmowy edytor grafiki wektorowej
Irfanview - darmowa przeglądarka plików graficznych
Adobe Reader i Flash Player - przeglądarka plików w formacie *.pdf
Pdf995 - darmowy konwerter drukowalnych plików na format  *.pdf
Total Commander Ultima Prime - rozbudowana wersja znanego menadżera plików