Joanna Potiopa

asystent w Zakładzie Informatyki
Instytutu Matematyki UMCS

Joanna Potiopa
Zakład Informatyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Kontakt

e-mail:
joannap(at)hektor.umcs.lublin.pl
telefon:
(+48) 81-537-61-07
osobi¶cie:
Wydział MFI UMCS
pokój nr 335 (III piętro)
Valid XHTML 1.0! Valid CSS 2.0!