matematyki nie mozna nauczyć się przez przygl±danie

Wszystkie materiały zawarte serwisie http://hektor.umcs.lublin.pl/~godula zostały opracowane przez dr Janusza Godulę.

Materiały s± dostarczane w dobrej wierze i przekonaniu, że mog± być przydatne.

Materiały zawarte w serwisie http://hektor.umcs.lublin.pl/~godula s± dostępne bezpłatnie. Pobieranie jakichkolwiek opłat za kopie materiałów czy dostęp do witryny jest zabronione.


copyright © 2008 J.Godula | design & create allornone@o2.pl