ZDCh zlokalizowany jest na VI piętrze budynku Collegium Chemicum im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego


ZDCh zajmuje niżej wymienione pomieszczenia:
  • podręczna biblioteka (611)

  • sekretariat (611a),

  • pokój techniczny (612),

  • pokoje pracowników dydaktycznych (613 i 614),

  • pokój kierownika (615),

  • sala wykładowo – seminaryjna (625),

  • pokój przygotowawczy dla sali laboratoryjnej (626),

  • sala wielofunkcyjna - laboratoryjna, wykładowa, seminaryjna, ćwiczeniowa (627), sala ta nosi imię dr Lucjana Nędzyńskiego

  • sala laboratoryjno-magistrancka (628)

wpe1.jpg (26811 bytes)

Image04.jpg (585636 bytes)    Image05.jpg (618164 bytes)