Dostępne biuletyny:
2007 ( VI-VIII, V, IV, III, II, I ), 2006 ( XII, XI, IX, I-XII )

     Stara wersja strony - Od 1 października 2007 nie jest uaktualniana!!!
Nowa wersja: chemia.umcs.lublin.pl

 

 

Biuletyn Dziekana Wydziału Chemii
czerwiec-sierpień 2007

 

 DOKTORATY 

 

 WIZYTY GOŚCI 

 

 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW 

(1 czerwca - 31 sierpnia br.) dr Katarzyna Bucior przebywała na stypendium naukowym Fundacji Alexandra von Humboldta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Moguncji (Niemcy).

(2-6 czerwca br.) profesor Barbara Gawdzik przebywała w National Institute of Chemistry w Ljubljanie (Słowenia), gdzie brała udział w międzynarodowej konferencji naukowej "European Polymer Congress 2007".

(4-6 czerwca br.) dr Wiesław Grzegorczyk przebywał na wyjeździe służbowym w Szwajcarii. Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowym systemem rekrutacji na studia.

(7 czerwca - 6 lipca br.) profesor Stefan Sokołowski przebywał w Universität für Bodenkultur, Wien (Austria). Celem wyjazdu była wymiana naukowa w ramach projektu ToK.

(11-17 czerwca br.) mgr Mariusz Barczak brał udział w "Secondo Residential Summer School" w ramach European Chemistry Thematic Network: Working Group on Newly Appointed University Chemistry Teaching Staff na Malcie.

(15 czerwca - 14 sierpnia br.) dr Paweł Bryk przebywał w Instytucie Maxa Plancka w Stuttgarcie (Niemcy). Celem wyjazdu była wymiana naukowa w ramach projektu ToK.

(17-22 czerwca br.) dr hab. Ryszard M. Janiuk (wygłoszenie wykładu), dr Jarosław Dymara (poster) i dr Andrzej Persona (poster) przebywali w Sliauliali University, Natura Science Education Research Center (Litwa). Celem wyjazdu był udział w międzynarodowej konferencji "Science and Technology Education In the Central and Eastern Europe: Past Present and Perspectives".

(26-30 czerwca br.) profesor Zofia Rzączyńska, dr hab. Ryszard M. Janiuk i dr Zofia Kloc przebywali w Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy), gdzie brali udział prezentując komunikaty na "2-nd European Variety In Chemistry Education 2007". Ponadto R.M. Janiuk był członkiem Komitetu Naukowego, wygłosił wykład oraz brał udział w zebraniu Division of Chemical Education EduChemMS.

(30 czerwca - 8 lipca br.) dziekan profesor Andrzej Dąbrowskiprzebywał w Uniwersytetach w: Debreczynie i Budapeszcie. Celem wyjazdu była współpraca naukowa i dydaktyczna z Faculty of Science University of Debrecen i University of Budapest.

(1-3 lipca br.) dr hab. Janusz Ryczkowski jako przedstawiciel Polskiego Zespołu Ekspertów Bolońskich brał udział w seminarium dla ekspertów bolońskich w Brukseli (Belgia).

(3-7 lipca br.) profesor Jan Rayss przebywał w Neapolu (Włochy), gdzie brał udział w Third European Workshop on Optical Fibre Sensor EWOFE 2007.

(3-8 lipca br.) dr Agata Bartyzel przebywała w Institute of Applied Synthetic Chemistry, University of Technology (Austria), prezentując poster na międzynarodowej konferencji naukowej

(8-21 lipca br.) dr Paweł Mergo i mgr Mariusz Makara przebywali we Vrije Universiteit Brussel (Belgia) w ramach umowy międzyrządowej między rządami Polski i Flandrii, w celu wykonania badań naukowych.

(17-19 lipca br.) dr Dorota Kołodyńska i mgr Grzegorz Wójcik przebywali w Uniwersytecie w Dniepropietrowsku (Ukraina), prezentując wyniki badań na konferencji "Actual Problem of Modern Sciences".

(1-13 sierpnia br.) dr Oleh Demczuk brał udział w konferencji naukowej "44th General Assembly IUPAC. The 41st IUPAC Word Chemistry Congress" w Turynie (Włochy).

(6-16 sierpnia br.) dr Paweł Szabelski przebywał w EMPA, Ovebendorf (Szwajcaria). Celem wyjazdu były konsultacje naukowe.

(10-15 sierpnia br.) profesor Piotr Staszczuk brał udział w konferencji międzynarodowej w Institute of Technology (Turcja), gdzie wygłosił wykład i zaprezentował postery.

(12-16 sierpnia br.) dr Agnieszka Dziewulska-Kułaczkowska brała udział w konferencji naukowej w Departament of Chemistry Uniwersity of California, Riverside (USA).

(20 sierpnia - 19 października br.) profesor Małgorzata Borówko przebywa w Universidad Complutense Madrid (Hiszpania), w ramach wymiany naukowej w ramach projektu ToK.

(25-29 sierpnia br.) dr hab. Irena Malinowska brała udział w konferencji naukowej "4th Nordic Separation Science Society International Conference" w Vytautas Magnus University (Litwa).

(26 sierpnia - 1 września br.) profesor Andrzej Machocki brał udział w konferencji "8th European Congress on Catalysis EUROPACAT VIII" w Turku (Finlandia).

 

 XVII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH "CHEMIA 07"
(o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym) 

W dniach 20-23 czerwca 2007 r. w Krynicy-Zdrój, w ośrodku konferencyjnym odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja - "Chemia 07", zorganizowana przez Wydział Inżynierii i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z: Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskim Towarzystwem Chemicznym.

Jest ona kontynuacją konferencji dydaktycznych organizowanych w Kazimierzu nad Wisłą (1991-1994), w Krynicy - Czarnym Potoku (1995-2004) i Krynicy-Zdrój (2005,2006). Podstawowym jej celem była wymiana doświadczeń na tematy interesujące środowisko. Ramowy program konferencji obejmował bloki tematyczne:

Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele wszystkich uczelni prowadzących studia chemiczne. Wydział Chemii UMCS w Lublinie reprezentowali: dziekan Wydziału Chemii - prof. dr hab. Andrzej DĄBROWSKI i prodziekan ds. Dydaktyki WCh - prof. dr hab. Władysław JANUSZ.

 

 

Biuletyn Dziekana Wydziału Chemii
maj 2007

 

 KOLOKWIUM HABILITACYJNE 

W dniu 7 maja br. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Marty SZYMULI z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów WCh UMCS w Lublinie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Fizykochemiczne badania procesów zachodzących w wybranych układach koloidalnych zawierających związki przeciwutleniające."
Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli:

Rada Naukowa Wydziału Chemii podjęła uchwałę w przedmiocie nadania dr Marcie SZYMULI stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych.

 

 OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ 

 

 WIZYTY GOŚCI 

 

 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW 

(3-7 maja br.) dr hab. Ryszard M. Janiuk przebywał w Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (Hiszpania), gdzie brał udział w zebraniu koordynatorów związanym z realizacją projektu CROSSNET.

(9-11 maja br.) dr hab. Janusz Ryczkowski, mgr Witold Zawadzki i mgr Marek Rotko przebywali w Burg (Spreewald) - Niemcy, gdzie brali udział w VIII Niemiecko-Polskim Seminarium Doktoranckim.

(9-12 maja br.) dr Jerzy Niećko prezentował referat podczas konferencji Eco-Balt 2007 w Riga Technical University (Łotwa).

(15-19 maja br.) profesor Jan Rayss, dr Paweł Mergo i dr Jan Wójcik przebywali w CNR Florence (Włochy), gdzie brali udział w Scientific Meeting of Network of Excellence NEMO.

(15-20 maja br.) profesor Małgorzata Borówko, profesor Stefan Sokołowski i dr Paweł Bryk przebywali w Universidad Complutense Madrid (Hiszpania), gdzie brali udział w First Complutenes Workshop on Theory and Komputer Simulation of Inhomogeneous Fluids. Celem wyjazdu była też współpraca naukowa w ramach grantu Tok.

(19-25 maja br.) profesorowie: Andrzej Dąbrowski, Jacek Goworek, Jolanta Narkiewicz-Michałek, doktorzy: Jadwiga Skubiszewska-Zięba, Mateusz Drach, Wojciech Gac i mgr Mariusz Barczak przebywali w Giardii-Naxos (Włochy), gdzie brali udział w 9th International Conference on Fundamental of Adsorption FOA9.

(27-30 maja br.) doktorzy: Krystyna Skrok, Agnieszka Kamińska-Ostęp, Zofia Kloc, Jarosław W. Dymara, Andrzej Persona przebywali w Comenius University In Bratislava (Słowacja), gdzie brali udział w International Conference ScienEdu.

(28-31 maja br.) profesorowie: Barbara Gawdzik, Jacek Goworek i Jan Rayss przebywali w Reims (Francja). Celem wyjazdu były konsultacje naukowe oraz podpisanie umowy o współpracy międzynarodowej.

(29 maja - 2 czerwca br.) doktorzy: Monika Leszczyńska i Dorota Kołodyńska przebywały w Uniwersytecie I. Franko we Lwowie (Ukraina), gdzie prezentowały wyniki badań na konferencji Chemical Reading 2007.

(29 maja - 3 czerwca br.) profesor Krzysztof Woliński przebywał w Eötvös University w Budapeszcie (Węgry), gdzie brał udział w konferencji Molecular Quantum Mechanics-Analytic Gradients and Beyond.

(31 maja - 14 czerwca br.) profesor Roman Leboda przebywał w Instytucie Chemii Powierzchni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (Ukraina). Celem wyjazdu była współpraca naukowa.

 

 KONKURS CHEMICZNY "ROK PRZED MATURĄ"  

W dniu 25 maja 2007 r. w Auli Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja WAKSMUNDZKIEGO odbył się etap wojewódzki II edycji konkursu chemicznego "Rok przed maturą", połączony z wręczeniem nagród dla laureatów. Organizatorami konkursu byli: Wydział Chemii UMCS, Polskie Towarzystwo Chemiczne i doradca metodyczny ds. nauczania chemii. Patronat honorowy konkursu objął dziekan Wydziału Chemii - profesor Andrzej Dąbrowski. Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z chemii, zgodnymi ze standardami wymagań maturalnych a także wzbudzenie zainteresowań chemią. W konkursie tym wzięło udział 58 uczniów wybranych spośród 230 zgłoszonych do I etapu, który odbył się na terenie 30 szkół uczestniczących w konkursie. Wyłonionych zostało 12 laureatów konkursu, którym wręczono nagrody ufundowane przez: Wydział Chemii, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursie oraz ich nauczyciele chemii zostali obdarowani pamiątkami z logo uniwersytetu..

 

 

Biuletyn Dziekana Wydziału Chemii
kwiecień 2007

 

 WIZYTY GOŚCI 

 

 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW 

(1-30 kwietnia br.) prof. dr hab. Stefan Sokołowski - profesor w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywał w Universität für Bodenlultur Wien (Austria) - wymiana naukowa w ramach projektu Tok. W okresie (15-20).04 br. brał też udział w konferencji EGU General assembly 2007.

(1-4 kwietnia br.) profesor Jan Rayss brał udział w spotkaniu Network of Excellence NEMO - Workpackage 3.

(3-17 kwietnia br.) prof. dr hab. Roman Leboda przebywał w Instytucie Chemii Powierzchni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina). Celem wyjazdu było omówienie wyników wspólnych badań.

(11-15 kwietnia br.) dr hab. Janusz Ryczkowski przebywał w San Sebastian (Hiszpania), gdzie brał udział w dorocznym spotkaniu ECTNA (European Chemistry Thematic Network Association) oraz Komitetów Eurobachelor i Euromaster.

(13-22 kwietnia br.) profesor K. Michał Pietrusiewicz przebywał w Xiamen University (Chiny), gdzie brał udział w "17th International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC2007)."

(13-19 kwietnia br.) profesor Jan Rayss brał udział w "SPIE European Symposium on Optics and Optoelectronics" w Pradze (Republika Czeska).

(22-28 kwietnia br.) dr hab. Andrzej Komosa przebywał w Wiedniu (Austria), gdzie brał udział w "International Conference on Environmental Radioactivity".

(27 kwietnia - 26 maja br.) profesor Andrzej Patrykiejew przebywał w Universidad Complutense Madrid (Hiszpania) - wymiana naukowa w ramach Tok.

(28 kwietnia - 12 maja br.) profesor Emil Chibowski przebywał w Swansea University (USA), gdzie wygłosił wykład na zaproszenie jako Planarny Keynote Speaker na konferencji "Bouyouncos Conference on the Origin of Water Repellency In Solids".

 

 DNI CHEMIKA 

W dniach 24-25 kwietnia 2007 r. po raz dziewiąty studenci i pracownicy Wydziału Chemii UMCS w Lublinie obchodzili "DZIEŃ CHEMIKA", zorganizowany z inicjatywy Samorządu Studentów Wydziału Chemii UMCS.

Program uroczystości obejmował:

Wszystkie imprezy cieszyły się dużą frekwencją.

 

 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "CHEMIONERZY"  

W dniach 3 kwietnia br. Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie zakończony został międzyszkolny konkurs "Chemionerzy" pod honorowym patronatem: Kuratora Oświaty w Lublinie, Dziekana Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, Kierownika Zakładu Dydaktyki Chemii UMCS w Lublinie i Dyrektora Regionalnego WSiP.
Ufundowane przez Dziekana Wydziału Chemii UMCS w Lublinie - Profesora Andrzeja DĄBROWSKIEGO - nagrody książkowe uczniom-laureatom wręczył Prodziekan Wydziału Profesor Władysław Janusz oraz dr hab. R. Maciej Janiuk - Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii.

 

 

Biuletyn Dziekana Wydziału Chemii
marzec 2007

 

 OBRONY PRAC DOKTORSKICH 

 

 WIZYTY GOŚCI 

 

 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW 

(4 marca - 30 kwietnia br.) dr Katarzyna BUCIOR - adiunkt w Zakładzie Modelowania Procesów Fizykochemicznych przebywała we Frankfurcie (Niemcy) - did deutsch-institut - na kursie językowym - w ramach stypendium Humboldta.

(14-17 marca br.) dr hab. Ryszard M. JANIUK - kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii - brał udział w międzynarodowej konferencji "Science Didactics Today and Tomorrov", gdzie wygłosił wykład.

 

 OTWARTE DRZWI 

W dniach 30 i 31 marca 2007 r. w budynku Rektoratu UMCS w Lublinie zorganizowano "Drzwi otwarte Uniwersytetu", w ramach których Wydział Chemii przedstawił swoją bogatą ofertę rekrutacyjną dla kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2007/2008.

W dniu 31 marca br. w sali "M" im. Włodzimierza HUBICKIEGO w budynku Małej Chemii odbyło się coroczne spotkanie: dziekanów Wydziału Chemii, sekretarzy Komisji Rekrutacyjnych na 2 kierunki studiów: "Chemia", "Ochrona środowiska" oraz przedstawicieli Samorządu Studentów Wydziału z kandydatami na studia w roku akademickim 2007/2008. Prodziekani Profesorowie: Władysław JANUSZ i Jacek GOWOREK poinformowali szczegółowo zebranych nt. zasad rekrutacji obowiązujących w br. przy naborze na I rok studiów - m.in. od nowego roku akademickiego na naszym Wydziale uruchomiona zostanie nowa specjalność "Analityka chemiczna". Później odbyła się krótka dyskusja, w czasie której przewodniczący i sekretarze Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych odpowiadali na pytania z sali. W spotkaniu na Wydziale Chemii wzięli udział tegoroczni maturzyści Lublina i województwa lubelskiego - łącznie kilkadziesiąt osób. Kierunki studiów realizowane w naszym Wydziale od wielu lat cieszą się dużym powodzeniem.

W ramach "Drzwi otwartych na Wydziale Chemii" - po spotkaniu z kandydatami na I roku studiów, profesor Dobiesław Nazimek - kierownik Zakładu Chemii Środowiskowej WCh wygłosił interesujący, godzinny wykład nt.: Wodór - paliwo przyszłości".

Następnie po bardzo krótkiej przerwie odbyły się pokazy chemiczne, które zaprezentowali: mgr Stanisław Ukalski i mgr Iwona Rusinek. Na zakończenie bardzo ciekawych pokazów chemicznych demonstratorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

 

 

Biuletyn Dziekana Wydziału Chemii
luty 2007

 

 OBRONY PRAC DOKTORSKICH 

 

 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW 

(30 stycznia - 20 lutego br.) mgr Witold ZAWADZKI - asystent w Zakładzie Technologii Chemicznej - przebywał w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy ośrodkami na stażu naukowym w Universite des Sciences et Technologies de Lille we Francji.

(11-16 lutego br.) dr hab. Ryszard M. JANIUK - kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii - brał udział w spotkaniu roboczym Projektu BIOHEAD-CITIZEN (CIT-CT-2004-506015-VI Program Ramowy).

 

 ZJAZD DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW CHEMICZNYCH 

W dniach 8 - 9 lutego 2007 r. odbyło się w Poznaniu tradycyjne spotkanie Dziekanów Wydziałów Chemicznych, w którym uczestniczyli Prodziekani naszego Wydziału Profesorowie: Jacek Goworek i Władysław Janusz, dr hab. Janusz Ryczkowski oraz kierownik Zakładu Chemii i Technologii Polimerów - prof. dr hab. Barbara Gawdzik.

Tegoroczne spotkania dotyczące dydaktyki otworzył J.M. Rektor UAM w Poznaniu. Program 2-dniowego spotkania obejmował następujące zagadnienia:

 

 SEKCJA DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU LUBELSKIEGO PTChem 

W dniu 10 lutego br. Zarząd Sekcji Dydaktycznej Oddziału Lubelskiego PTChem. zorganizował zebranie w Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego. Program obejmował: wystąpienie Profesora Dobiesława Nazimka nt. "Ewolucja materii, ewolucja środowiska" oraz wykorzystanie urządzeń interaktywnych do celów dydaktycznych. Przedstawiciele firmy Image Recording Solutions sp. z o.o. zaprezentowali działanie tablicy interaktywnej i innych, podobnych urządzeń wraz z oprogramowaniem dydaktycznym.

 

 

Biuletyn Dziekana Wydziału Chemii
styczeń 2007

 

 NADANIE TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UMCS PROFESOROWI KURTOWI BINDEROWI 

W dniach 23 - 25 stycznia b.r. Gościem Wydziału był jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie mechaniki statystycznej, fizykochemii zjawisk powierzchniowych i metod symulacji komputerowych - Profesor Kurt Binder z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy).

24 stycznia br. odbyła się w Auli Collegium Chemicum im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego uroczystość nadania Profesorowi Kurtowi Binderowi tytułu doktora honoris causa UMCS za wybitne osiągnięcia w badaniach zjawisk międzyfazowych oraz rozwój metod symulacji komputerowych, a także za wieloletnią i owocną współpracę ze środowiskiem Chemików Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. Laudację w języku angielskim wygłosił promotor - prof. Andrzej Patrykiejew. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją dr hab. Małgorzaty Nowak.

 

 OBRONY PRAC DOKTORSKICH 

 

 WIZYTY GOŚCI 

 

 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW 

(23-25 stycznia br.) dr hab. Janusz RYCZKOWSKI - prodziekan wydziału - przebywał w Uniwersytecie w Lille we Francji. Celem wyjazdu było omówienie zasad kontynuacji współpracy naukowej oraz wymiany studentów.

(25-27 stycznia br.) dr hab. Janusz RYCZKOWSKI - prodziekan wydziału - przebywał w Brukseli (Belgia), gdzie brał udział w spotkaniu roboczym: EuroBachelor i EuroMaster Label Committee.

(30 stycznia - 19 lutego br.) mgr Witold ZAWADZKI - asystent w Zakładzie Technologii Chemicznej przebywał w Universite des Sciences et Technologies de Lille we Francji - na stażu naukowym w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy ośrodkami.

 

 WYDZIAŁOWA KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA 

W dniach 22-23 stycznia 2007 r. w Auli Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego odbyła się Wydziałowa Konferencja Sprawozdawcza poświęcona omówieniu tematów badań realizowanych w roku 2006, w której uczestniczyli: zaproszeni goście, pracownicy, doktorzy - laureaci konkursu wydziałowego, doktoranci i studenci Wydziału Chemii.

Obrady konferencji otworzył dziekan profesor Andrzej DĄBROWSKI. Czterem laureatkom Wydziałowego Konkursu na najlepszą pracę doktorską z 2006 r. wręczono okolicznościowe dyplomy. Otrzymały je Panie Doktor: Katarzyna TYSZCZUK (I miejsce), Agnieszka NOSAL-WIERCIŃSKA (II miejsce), Sylwia PASIECZNA (III miejsce) i Elżbieta OPALA MAZUR (IV miejsce).

Program w/w Konferencji obejmował dwie, dwuczęściowe sesje przedpołudniowe, którym przewodniczyli kolejno profesorowie: Jolanta NARKIEWICZ-MICHAŁEK, Stanisław PIKUS, Andrzej L. DAWIDOWICZ i Zofia RZĄCZYŃSKA. Najważniejsze wyniki badań uzyskane w 2006 r. przedstawili kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału Chemii bądź upoważnieni przez nich pracownicy dydaktyczni tych Zakładów/Pracowni. Zaprezentowano łącznie 19 ustnych 15-minutowych referatów. Ponadto z krótkimi 10-minutowymi komunikatami wystąpiły na zakończenie pierwszego dnia obrad autorki 4 wyróżnionych prac doktorskich w konkursie na najlepszą pracę doktorską, obronioną na Wydziale Chemii w 2006 roku.

 

  WARSZTATY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW  

W dniach 24-25 stycznia br. na Wydziale Chemii odbyły się Warsztaty dla Młodych Naukowców nt.: "Warstewki powierzchniowe, Filmy Langmuira i Langmuira - Blodgett", których organizatorami były: Sieć Naukowa SURUZ, Wydział Chemii UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W programie dwudniowych obrad znalazły się kolejno: warsztaty dla młodych naukowców, uroczystość nadania Doktoratu Honoris Causa profesorowi Kurtowi Binderowi z Niemiec, sesja młodych naukowców, sesja naukowa w Lubelskim Towarzystwie Naukowym oraz ponownie sesja młodych naukowców.

Łącznie w spotkaniu tym wzięło udział ponad 30 osób z następujących ośrodków naukowych: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie oraz Politechniki: Gdańska, Warszawska i Wrocławska. W czasie trwania sesji naukowych wygłoszonych zostało 14 komunikatów 15-minutowych.

 

 

Biuletyn Dziekana Wydziału Chemii
grudzień 2006

 

 ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA 

[aktualizacja 4.I.2007]
W związku z zakończeniem w grudniu postępowań w Centralnej Komisji w Warszawie wpłynęły informacje w sprawie nadania tytułu naukowego profesora:

Wnioski w w/w sprawach przygotował dziekan profesor Andrzej DĄBROWSKI - przewodniczący Rady Naukowej Wydziału Chemii. Oba wnioski o nadanie w/w tytułu naukowego przekazane zostały do Kancelarii Prezydenta R.P.

 

 MIANOWANIE NA STANOWISKA: PROFESORA ZWYCZ. i NADZWYCZ. UMCS 

Na posiedzeniu Senatu UMCS w dniu 29 listopada 2006 r. pozytywnie zostały zaopiniowane wnioski Rady Wydziału Chemii w sprawie mianowania na stanowiska:

 

 KOLOKWIUM HABILITACYJNE 

W dniu 1 grudnia br. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Ryszarda Macieja JANIUKA z Pracowni Dydaktyki Chemii WCh UMCS w Lublinie, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Wpływ badań w dziedzinie dydaktyki chemii na zmiany w kształceniu chemicznym."
Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli:

Rada Naukowa Wydziału Chemii podjęła uchwałę w przedmiocie nadania dr Ryszardowi JANIUKOWI stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych.

 

 OBRONY PRAC DOKTORSKICH 

 

 WIZYTY GOŚCI 

 

 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW 

(6-12 grudnia br.) prof. dr hab. Andrzej PATRYKIEJEW przebywał w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy). Celem wyjazdu była współpraca naukowa z Profesorem Kurtem BINDEREM - Honorowym Profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

(7-11 grudnia br.) dr Ryszard Maciej JANIUK w Instytucie Edukacji Przyrodniczej w Kilonii (Niemcy) brał udział w zebraniu związanym z realizacją projektu CROSSNET.

 

 NOWE DOTACJE

O unikalną w Polsce, spełniającą światowe standardy, aparaturę naukowo-badawczą wzbogaci się Wydział Chemii UMCS. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptował do realizacji 2 projekty:

 

 WYRÓŻNIENIE STOWARZYSZENIA LUBELSKI KLUB BIZNESU

W dniu 8 grudnia br. w Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie Profesorowi Dobiesławowi NAZIMKOWI - kierownikowi Zakładu Chemii Środowiskowej wręczone zostało wyróżnienie Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu w kategorii współpracy nauki i przemysłu - "za opracowywanie i transfer innowacji technologicznych dla rozwiązań w przemyśle".

 

 

Biuletyn Dziekana Wydziału Chemii
listopad 2006

 

 PRÓBKI GRUNTU KSIĘŻYCOWEGO 

Profesor Erich ROBENS z Uniwersytetu Johanna Gutenberga w Moguncji (Niemcy), współpracujący od wielu lat z chemikami z Wydziału Chemii UMCS, przekazał należące do NASA trzy pojemniki z pyłem księżycowym (ok. 9 gramów). Próbki te zostały przywiezione przez statki kosmiczne: Apollo 11, 12 i 16 w latach 1969-1976 a do przeprowadzenia badań naukowych powołany został zespół badawczy skupiający specjalistów z zakresu analizy termicznej i fizykochemicznych zjawisk powierzchniowych. Ten wspaniały gest Profesora E. ROBENSA w stosunku do Wydziału Chemii umożliwił wykonywanie gruntownych badań na nowoczesnej aparaturze znajdującej się w Analitycznym Laboratorium Wydziałowym.

 

 WIZYTY GOŚCI 

 

 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW 

(21-23 listopada br.) dr hab. Janusz RYCZKOWSKI - prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą brał udział w Seminarium Quality Assurance, zorganizowanym w Monachium (Niemcy) przez Komisję Europejską dla Promotorów Bolońskich.

 

 III TARGI KOSMETYCZNE

W dniach 8 i 9 listopada 2006 r. odbyły się po raz trzeci - zorganizowane przez Wydział Chemii UMCS - Uniwersyteckie Targi Kosmetyczne. Targi te cieszyły się dużym powodzeniem zarówno wśród studentów jak też mieszkańców Lublina i miały na celu m.in. rozpropagowanie na kierunku "Chemia" nowej, 3-letniej specjalności - "Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków" oraz promocję Wydziału. W tegorocznych Targach wzięli udział wystawcy, przedstawiciele firm produkujących i wykorzystujących kosmetyki. Prezentowano m.in. kosmetyki wykonane na bazie wyciągu z aloesu, zielonej glinki i miodu. Odbywały się też pokazy: wizażu, fryzjerskie, kosmetyczne, przyrodolecznicze. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził pokaz makijażu i fryzury ślubnej, zwłaszcza że modelką była studentka III roku Chemii - Agnieszka Loch. Na Targach zaprezentowano też sprzęt służący do relaksu i regeneracji sił: fotele masujące, usuwające bóle pleców i kręgosłupa, fotel do masażu termicznego.

 

 

Biuletyn Dziekana Wydziału Chemii
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA na WYDZIALE CHEMII w 2006 r.

 

 PIERWSZA KATEGORIA 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził wykaz ustalonych przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki (Protokół Nr 6/2006 posiedzenia KBnRRN z dnia 30.06.2006r.) kategorii dla grupy jednostek jednorodnych N5 "Nauki chemiczne". Wydział Chemii UMCS otrzymał I kategorię - najlepszą. Na jej podstawie ministerstwo przyznaje fundusze na badania statutowe. Ocena jednostek naukowych dokonywana jest raz na cztery lata, na podstawie dostarczonych przez placówki w wyznaczonym terminie ankiet, które uwzględniają m.in.: posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych, rozwój kadry, liczbę zrealizowanych projektów badawczych, liczbę i jakość (Impact Factor) opublikowanych prac naukowych, zastosowanie wyników badań w praktyce oraz inne ważne osiągnięcia w ocenianym okresie.

 

 PRÓBKI GRUNTU KSIĘŻYCOWEGO 

Profesor Erich ROBENS z Uniwersytetu Johanna Gutenberga w Moguncji (Niemcy), współpracujący od wielu lat z chemikami z Wydziału Chemii UMCS, przekazał należące do NASA trzy pojemniki z pyłem księżycowym (ok. 9 gramów). Próbki te zostały przywiezione przez statki kosmiczne: Apollo 11, 12 i 16 w latach 1969-1976 a do przeprowadzenia badań naukowych powołany został zespół badawczy skupiający specjalistów z zakresu analizy termicznej i fizykochemicznych zjawisk powierzchniowych. Ten wspaniały gest Profesora E. ROBENSA w stosunku do Wydziału Chemii umożliwił wykonywanie gruntownych badań na nowoczesnej aparaturze znajdującej się w Analitycznym Laboratorium Wydziałowym.

 

 STYPENDIUM FULBRIGHTA 

Doktor Paweł SZABELSKI - adiunkt z Zakładu Chemii Teoretycznej WCh otrzymał Senior Fulbright Advanced Research Grant nt.: "Naturally Chiral Surfaces for Adsorption and Separations". W ramach tego prestiżowego, półrocznego stypendium naukowego w okresie 25 lipca - 26 grudnia 2006 roku Pan Doktor będzie odbywał staż naukowy w Department of Chemical Engineering, Karnegie Mellon University, Pittsburgh (USA).

 

 ISSHAC - 2006 

W dniach 28 sierpnia - 2 września br. już po raz szósty odbyło się międzynarodowe cykliczne sympozjum ISSHAC (Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids). Tym razem w Zakopanem. Głównym organizatorem sympozjum obok Lubelskiego Oddziału PTChem. był Wydział Chemii naszego Uniwersytetu (Zakład Chemii Teoretycznej). Przewodniczącym Komitetu Naukowego tego ważnego sympozjum był prof. dr hab. Władysław RUDZIŃSKI, natomiast przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była Pani Profesor Jolanta NARKIEWICZ-MICHAŁEK. W spotkaniu wzięło udział 160 uczestników z całego świata: USA, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Australii, Izraela, Singapuru, Korei, Chin, Japonii, Anglii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Rosji i Ukrainy. Podczas sympozjum wygłoszono 67 wykładów, przedstawiono 109 posterów. Zaprezentowały się także firmy produkujące aparaturę naukową i sprzęt laboratoryjny: Microscal (UK), Quantachromme (USA) i Micromeritics (USA).

 

 

Biuletyn Dziekana Wydziału Chemii
wrzesień 2006

 

 OBRONY PRAC DOKTORSKICH 

 

 GRANT KBN 

Decyzją z dnia 30 sierpnia został przyznany na 2 lata grant KBN  20417 231/3815  „Synteza, charakterystyka i właściwości adsorpcyjne mostkowych polisilseskwioksanów”. Kierownikiem grantu został prof. dr hab. Andrzej DĄBROWSKI zaś wykonawcą – mgr Mariusz BARCZAK z Zakładu Chemii Teoretycznej.

 

 WIZYTY 

 

 WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW 

(1-30.09. br.) dr Tomasz ZIENTARSKI przebywał w Institute of Chemical Technology w Pradze (Czechy). Celem wyjazdu była wymiana naukowa w ramach projektu ToK.

(10-14.09. br.) prof. dr hab. Barbara GAWDZIK przebywała w Instituto de Ciencia y Technologia de Polimerom, CSIC (Hiszpania), gdzie brała udział w „Fourth International Conference on Polimer.”

(12-15.09. br.) września dr Andrzej PERSONA przebywał w Uniwersytecie w Hradec Kralowe (Republika Czeska), gdzie brał udział w konferencji „Soubodne trendy v chemickem vzdolavani.”

(19.09-17.10. br) prof. dr hab. Andrzej PATRYKIEJEW przebywał w UNAM, w Mexico City (Meksyk). Celem wyjazdu była współpraca naukowa (prof. Orest Pizio).

(26-28.09. br.) dr hab. Zofia RZĄCZYŃSKA prof. nadzw. UMCS przebywała w Brestskij Gosudarstwiennyj Techniczeskij Uniwesitet (Białoruś). Celem wyjazdu było wygłoszenie wykładu i nawiązanie współpracy naukowej.

(25.09.-1.10. br.) w Ukrainian National Academy of Science we Lwowie-Uzlissia (Ukraina) odbyła się konferencja: „Tenth Ukrainian – Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications”, na której zaprezentowane zostały zatwierdzone wcześniej materiały przez pracowników Wydziału:

 

 INTERNATIONAL SEMINAR ON APPLICATION OF CATALYSIS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION
(11st  INTERNATIONAL SEMINAR ON CATALYTIC DENOX) 

W dniach 31.08-2.09. br. w Lublinie odbyło się cykliczne Seminarium organizowane przez Zakład Chemii Środowiskowej Wydziału Chemii UMCS w Lublinie