BARBARA PAZUR

 stdarek
Strona główna
 
Życiorys naukowy
 
CUM SANCTIS
 
PZChiO
 
Edwin E.Gordon


Barbara Pazur 

Kierownik Zakładu Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii UMCS

Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura
uzyskany na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Chórmistrz
Członek Zespołu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona
Sekretarz Zarządu Oddziału PZChiO w Lublinie
 

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Artystycznym UMCS prowadzi zajęcia:

Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Dyrygowanie z czytaniem partytur - I rok I stopnia - semestr zimowy i letni
Dyrygowanie - III rok I stopnia - semestr zimowy i letni
Czytanie partytur - II rok I stopnia - semestr zimowy
Współczesne koncepcje wychowania muzycznego (wykład) - II rok II stopnia - semestr zimowy
Metodyka nauczania muzyki (wykład i ćwiczenia) - II rok I stopnia - semestr zimowy
Metodyka zajec muzycznych w przedszkolu (ćwiczenia) - II rok I stopnia - semestr zimowy
Edukacja muzyczna w przedszkolu - I rok II stopnia - semestr letni
Opiekun praktyk:
Praktyka ogólnopedagogiczna - I rok II stopnia - semestr zimowy
Praktyka w zakresie nauczania muzyki - III rok I stopnia - semestr zimowy
Praktyka w zakresie nauczania muzyki i zajęć artystycznych - II rok II stopnia - semestr zimowy
Praktyka w zespole muzycznym - II rok II stopnia - semestr letni
Praktyka w zespole muzycznym - III rok I stopnia - semestr letni


Na kierunku edukacja artystyczyna w zakresie sztuk plastycznych:

Emisja głosu - I rok II stopnia - semestr zimowy
Emisja głosu - I rok I stopnia - semestr letni

 

  

 

   
Szablony stron