BARBARA PAZUR

 stdarek
Strona główna
 
Życiorys naukowy
 
Śpiewająca Polska
 
PZChiO
 
Edwin E.Gordon


Barbara Pazur 

adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii UMCS

Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura
 uzyskany na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Chórmistrz
Kurator Regionalny Akademii Chóralnej: Programu "Śpiewająca Polska"
Członek Zespołu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona
Sekretarz Zarządu Oddziału PZChiO w Lublinie
 

W roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Artystycznym UMCS prowadzi zajęcia: 

Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Dyrygowanie - I rok I stopnia - semestr zimowy i letni
Zespół wokalny - II rok I stopnia - semestr zimowy i letni
Czytanie partytur - II rok I stopnia - semestr zimowy
Fakultet: Teoria uczenia się muzyki E.E. Gordona - I rok II stopnia - semestr zimowy
Fakultet: Improwizacja muzyczna wg Teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona - II rok II stopnia - semestr zimowy
Metodyka prowadzenia zajęć artystycznych - I rok II stopnia - semestr letni
Warsztaty muzyczne - I rok II stopnia  - semestr letni


Na kierunku edukacja artystyczyna w zakresie sztuk plastycznych:

Emisja głosu - II rok I stopnia - semestr letni

 

  

 

   
Szablony stron