BARBARA PAZUR

 stdarek
Strona główna
 
Życiorys naukowy
 
Śpiewająca Polska
 
PZChiO
 
Edwin E.Gordon

    Zapraszam na zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci oparte na Teorii uczenia się muzyki Edwina E.Gordona

  Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci w wieku 0-1,5 są prowadzone w piątki 10.00-11.00 w pomieszczeniach Filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, ul Bursztynowa 20 w Lublinie (w dolnej części kościoła pw. M.B. Różańcowej w Lublinie). 

Strona  Muzyki dla Malucha - część informacyjna i formularz zgłoszeniowy

 Polecam Kursy gordonowskie "Improwizuję czyli audiuję" 

Dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka do lat 6 organizowane są w różnych miastach w Polsce kursy trwające kilka miesięcy.  
Szczegółowe informacje na stronie Fundacji Kreatywnej Edukacji

Polecam międzynarodowe seminaria gordonowskie 

dla wszystkich, którzy są zinteresowani wdrożeniem koncepcji prof. Edwina E. Gordona w nauce gry na instrumentach.  
Szczegółowe informacje na stronie Fundacji Kreatywnej Edukacji

    

Polecam swoją dwuczęściową publikację: 

Barbara Pazur: Teoria i praktyka. Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych. ISBN 978-83-7847-027-4 Wyd. POLIHYMNIA Lublin 2012 

Barbara Pazur: Śpiewnik. Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych. ISMN 979-0-801528-35-3 POLIHYMNIA Lublin 2012

     Książki można zamawiać poprzez  Sklep internetowy  Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA

       Teoria i praktyka                     Śpiewnik


Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka

        Został wydany przez Fundację Kreaywnej Edukacji "Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona" pod redakcją Jolanty Gawryłkiewicz i Miłosza Gawryłkiewicza. Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie (zamawiający ponoszą tylko koszt przesyłki - przedpłata na konto FKE).
    Zamówienia można kierować na adres: Fundacja Kreatywnej Edukacji, ul. Kordeckiego 16/1, 85-225 Bydgoszcz, tel. +48 523 458 176, +48 602 466 347,  
info@fundacjakreatywnejedukacji.org 

 

    Podręcznik do nauki improwizacji

    Nowa publikacja autorstwa Jolanty i Miłosza Gawryłkiewiczów "Wstęp do nauki improwizacji" wydana przez Fundację Kreaywnej Edukacji. Publikacja sfinansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dystrybuowana jest bezpłatnie (zamawiający ponoszą tylko koszt przesyłki 7 zł. - przedpłata także na konto FKE).

    Linki:    

        Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona    WWW 
        Fundacja Kreatywnej Edukacji                     WWW
        The Gordon Institue for Music Learning        WWW
        Wydawnictwo GIA Publications                  
WWW
        Fundacja Aktywni Rodzice                      
WWW

    

      Moje opublikowane i nieopublikowane artykuły na temat "metody" Edwina E. Gordona:

    1. Po II Seminarium Autorskim Profesora Edwina E. Gordona       plik pdf  
                   
w: "Wychowanie Muzyczne w Szkole" nr 2/1996, 63-74
   
    2. IV Seminarium Gordonowskie w Bydgoszczy                               plik pdf
                    w: "Wychowanie muzyczne w szkole" nr 5/2001, 256-262

    3. Audiacja wstępna na etapie przedszkola - projekt zajęć muzycznych prowadzonych w przedszkolu metodą E.E. Gordona       
                                                                                                                             plik pdf
                    w: "Wychowanie Muzyczne w Szkole" nr 3/2004, 155-167
    4. Audiacja w szkole i podczas zbiorowej nauki gry na instrumentach    plik pdf

                    w: "Twoja muza" nr 3/2005, 82-83

    5. Kierowanie rozwojem zdolności audiacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona
                                                                                                                             plik pdf
                    w: "Współczesne oblicza edukacji muzycznej" pod red. R. Gozdeckiej i M. Grusiewicza. Wydawnictwo UMCS Lublin 2008, 99-108

    6. Teoria a praktyka we wprowadzaniu audiacji gordonowskiej na podstawie własnych doświadczeń.
                                                                                                                             plik pdf
                    Referat przygotowany na V Ogólnopolską Konferencję Naukową PT EEG "Podstawa programowa nauczania muzyki w świetleTeorii Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona" - Bydgoszcz, 5 maja 2006 r.

    7. Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie "Rewolucja w Edukacji Muzycznej"  
    plik pdf
                   
                    w:  "Wychowanie Muzyczne w Szkole" nr 4/2010,  76-83

    8. Maluch w Operze - recenzja książki        
             plik pdf  
               
                    w: "Wychowanie Muzyczne w Szkole" nr 5/2010

    9. Recenzja  
książki Jolanty Gawryłkiewicz i Miłosza Gawryłkiewicza "Wstęp do nauki improwizacji" Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011       
plik pdf
        
  
    10. Improwizacja muzyczna w szkole wg Teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona  
               
w: Dźwięk w pedagogice i terapii. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Włocławek 2014. ISBN 978-83-60607-56-5  ss. 11-22 
        
plik pdf

Szablony stron