baner na stronie Beaty Byliny
Home
Beata Bylina

Zakad Informatyki
Wydzia Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Plac Marii Curie-Skodowskiej 1, 20-031 Lublin
pok. 129
tel. (+48)(81)537- 61 - 99
fax (+48) 81 533 36 69
e-mail: beatas@hektor.umcs.lublin.pl
Konsultacje: e-mailem

Workshop CANA 2010

CV in English

Home
Home
Home
Home
Home
Home
Home